Novodobé modlitby

NOVODOBÁ MODLITBA

O Hospodine, tvé možnosti jsou nekonečné

Jsi stvořitel všech vesmírů a světů.

V úctě se skláním před tvou velikostí a mocností

A prosím tě, Hospodine,

Pomoz mi procítit v srdci svém tvou přítomnost

A uvědomit si, že jsem tvou součástí.

Otevírám bránu svého srdce

Směrem k proudu ohnivé energie Božské Lásky.

Ať energie transformace očistí mé vědomí

Od zbytku všech ničivých programů

A shromážděných negativních energií.

Ať se ve mně rozzáří světlo a čistota jediného Boha.

Děkuji Ti, Bože, za všechno.

Jsi Láska, Milosrdenství, Pravda a věčnost.

Můj duch souzní nekonečně s ohněm tvým.

Prosím, Tě, Bože, očisti mě svým ohněm životodárným

A vyveď do vyšších dimenzí mé vědomí.

Hospodine, miluji tvůj oheň zářící v číši srdce mého.

On plně způsobuje projevení mého ducha

A slučuje se s jediným životním proudem.

Prosím Tě, Hospodine, osviť svou září celé lidstvo,

Ať se planeta Země stane jedním velkým chrámem světla...

Ať bude tak.

88888888888888888888888888888888888888888888

Novodobou modlitbu přijaJurij Vozněsenskij 

Pramen: https://www.youtube.com/watch?v=YEiXwFqvUGE&list=PLhmC_sDfJzNGlB76e0kyfPE009IBd4EnW&index=5 

Přeložila z rj Halina