Jsme v nových energiích  

 Je naše Škola léčitelství a duchovního vývoje Veritas zaměřena na poznávání zákonů Stvoření, na sebepoznání, duchovní vývoj, osobní růst, sebepomoc. Spousta věcí, o čem se bude mluvit na seminářích a přednáškách nepodléhají logice, nelze jim porozumět hlavou. Proto my, lidské bytosti k tomu máme srdce, abychom CÍTILI, co je naší pravdou, co je pro nás důležité na naši životní cestě. Takže "vzpomeneme" na to, co to je cítit, budeme to zkoušet. Vždyť žijeme v nové době, denně k nám jdou nové informace, na Zemi proudí nové energie. Pro nás je důležité, abychom rozvíjeli své vědomí, uvědomění, koncentraci a soustředěnost (sebekontrolu).   

V průběhu duchovního růstu se normalizuje energetický systém člověka, energetická centra se čistí, fungují stabilně, postupně se vyvíjí a posilují. Vývoj energetických center otevírá nové možnosti, schopnosti, nové citlivosti a obnovené vnímání.

Našim cílem je také předávat zkušenosti a pomoci člověku získat Znalosti k sebepoznání a přeměně celé jeho podstaty pro další vývoj na Zemi, pomoci najít svoji CESTU a uplatnit od narození získané schopnosti a nadání, naučit se poznávat smysl dění a harmonicky navzájem působit s lidmi a sami se sebou. 

Žijeme v době změny epoch, vnímáme duchovní přechod a přerod lidstva. Máme se učit odolávat vlivům zla a nenávisti, nepodléhat jim a nešířit je dále. Probuďme se k NOVÉMU ŽIVOTU.  Přestaňme konečně emočně ovlivňovat druhé.  Měli bychom si pomáhat tím, že si zvýšíme své vibrace. Chceme-li něco změnit  v  životě, musíme začít u sebe: změnit způsob myšlení, vzít zodpovědnost za své činy. Až se zbavíme tíhy minulosti, bolesti a křivdy, nenávisti a agresivity, pak se nám celkově změní život, budeme cítit Lásku, TVOŘIT sebe a svůj prostor kolem. To je vývoj. Je nekonečný. Poznaní světa a sebe v něm je nekonečné, jako nekonečný je sám SVĚT, samo STVOŘENÍ.

Jestli jste přečetli naše stránky a zaujala Vás  moje vize, tak se můžeme setkat. Jestli Vás to nenadchlo, je to také               v pořádku. Protože jdete v životě jinou cestou a potřebujete potkat jiné lidi pro získání svých zkušeností. 

PŘEJEME VÁM V ŽIVOTĚ HODNĚ ZDARU A ZKUŠENOSTÍ  NA CESTĚ KE SVĚTLU

KDO  JSEM

Jmenuji se Halina. Jako každý člověk nese do tohoto vtělení na Gaiu určitá nadání, i já jsem  dostala do vínku od Stvořitele schopnost cítit energii a pracovat s ní (léčitelské schopnosti), abych tady plnila své poslání a pomáhala lidem. Již v dětství jsem cítila, že nejsem "odsud", a raději jsem byla o samotě a v tichu někde schována, abych slyšela ještě něco víc, než to, co slyšíme v běžném životě. Poslouchala jsem ticho..., své srdce, svou duši, která na mně promlouvala... 

Nehledě na to, že jsem se v běžném životě věnovala i vědě, ale schopnosti od Boha jsem neztratila.  Touha mého srdce po kráse mě již z dětství vedla i k poznání literatury, umění a hudby. Vyučovala jsem literaturu a jazyk, ukončila jsem konzervatoř (housle), učím se malovat...  A mé obrázky pro ostatní vyzařují energii jako já, protože do všeho, co dělám, vkládám kousek jiskřičky ze svého srdce. Stále toužím po poznání, procházím zkušenostmi a dále plním své poslání, které si má duše naplánovala pro vtělení na Gaiu. Mám zajímavé prožitky a vidiny, o kterých vyprávím  posluchačům.  

Jsem pod  proudem Božské ENERGIE, SVĚTLA a LÁSKY, a mým posláním je rozsvítit tím SVĚTLEM srdíčka  lidí, posvítit jim na životní cestu, pomoci probudit duši od iluzorního života k rozšířenému vědomí, rozdělit se o své znalosti a zkušenosti, které získala má duše putováním a vtělováním na různých planetárních úrovních, od vyššího Já, od vyšších bytostí.

Těším se na Vás

S Láskou

Halina