ŠKOLA  LÉČITELSTVÍ    

A  DUCHOVNÍHO  VÝVOJE  VERITAS

 CESTOU  

KE  SVÉMU PRAMENU    

                                                                                                                                                       Připravují se nové stránky


Jsme v nových energiích  

 Je naše Škola léčitelství a duchovního vývoje Veritas zaměřena na poznávání zákonů Stvoření, na sebepoznání, duchovní vývoj, osobní růst, sebepomoc. Spousta věcí, o čem se bude mluvit na seminářích a přednáškách nepodléhají logice, nelze jim porozumět hlavou. Proto my, lidské bytosti k tomu máme srdce, abychom CÍTILI, co je naší pravdou, co je pro nás důležité na naši životní cestě. Takže "vzpomeneme" na to, co to je cítit, budeme to zkoušet. Vždyť žijeme v nové době, denně k nám jdou nové informace, na Zemi proudí nové energie. Pro nás je důležité, abychom rozvíjeli své vědomí, uvědomění, koncentraci a soustředěnost (sebekontrolu).   

V průběhu duchovního růstu se normalizuje energetický systém člověka, energetická centra se čistí, fungují stabilně, postupně se vyvíjí a posilují. Vývoj energetických center otevírá nové možnosti, schopnosti, nové citlivosti a obnovené vnímání.

Našim cílem je také předávat zkušenosti a pomoci člověku získat Znalosti k sebepoznání a přeměně celé jeho podstaty pro další vývoj na Zemi, pomoci najít svoji CESTU a uplatnit od narození získané schopnosti a nadání, naučit se poznávat smysl dění a harmonicky navzájem působit s lidmi a sami se sebou. 

Žijeme v době změny epoch, vnímáme duchovní přechod a přerod lidstva. Máme se učit odolávat vlivům zla a nenávisti, nepodléhat jim a nešířit je dále. Probuďme se k NOVÉMU ŽIVOTU.  Přestaňme konečně emočně ovlivňovat druhé.  Měli bychom si pomáhat tím, že si zvýšíme své vibrace. Chceme-li něco změnit  v  životě, musíme začít u sebe: změnit způsob myšlení, vzít zodpovědnost za své činy. Až se zbavíme tíhy minulosti, bolesti a křivdy, nenávisti a agresivity, pak se nám celkově změní život, budeme cítit Lásku, TVOŘIT sebe a svůj prostor kolem. To je vývoj. Je nekonečný. Poznaní světa a sebe v něm je nekonečné, jako nekonečný je sám SVĚT, samo STVOŘENÍ.

PŘEJEME VÁM V ŽIVOTĚ HODNĚ ZDARU A ZKUŠENOSTÍ  NA CESTĚ KE SVĚTLU